Należy zgłaszać wszystkie zdarzenia niepożądane

Informacja i dane kontaktowe są dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl).

Zdarzenia niepożądane dotyczące leków firmy Gilead, należy zgłaszać pocztą elektroniczną do administratora portalu ([email protected]) lub do firmy Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. (Safety_FC@gilead.com) przesyłając informacje dotyczące:

zdarzenia niepożądanego (co się wydarzyło)

przyjmowanego leku lub leków (nazwa handlowa, dawka, data rozpoczęcia leczenia, czy lek nadal jest stosowany, a jeśli nie, data zakończenia leczenia)

informacje o pacjencie (inicjały, wiek lub rok urodzenia, płeć)

dane kontaktowe zgłaszającego (imię i nazwisko, telefon lub adres e-mail)

UWAGA: Jeśli zgłaszającym jest pacjent, jego rodzina lub osoba bliska, prosimy podać również dane kontaktowe lekarza prowadzącego (imię nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail)

Ochrona danych osobowych zgłaszającego, jeśli jest pacjentem, członkiem rodziny lub osobą bliską i nie jest fachowym pracownikiem ochrony zdrowia.

Dane osobowe takiego zgłaszającego, zostaną zaślepione przez Zespół Bezpieczeństwa Farmakoterapii firmy Gilead Sciences Poland po przyjęciu zgłoszenia i będą procesowane dalej wyłącznie w formie zaślepionej. Po nawiązaniu kontaktu z lekarzem prowadzącym Zespół Bezpieczeństwa Farmakoterapii usunie wszelkie dane osobowe takiego zgłaszającego.

Jeśli jednak zgłaszający nie będący fachowym pracownikiem ochrony zdrowia, nie chce przekazać swoich danych osobowych, powinien zgłosić zdarzenie niepożądane do lekarza prowadzącego.

Top