HCV Akcja Identyfikacja - wykłady
w placówkach postpenitencjarnych

– Więzienia i areszty są uznawane przez ekspertów za najpoważniejszy dziś rezerwuar HCV w Polsce
– Szacuje się, że co 15 osadzony ma aktywne zakażenie HCV, co oznacza, że jest narażony na marskość wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego i może zakażać innych
– Osoby, które mają za sobą pobyt w zakładzie karnym uważane są przez lekarzy za grupę ryzyka HCV
i powinny zrobić test w kierunku zakażenia tym wirusem1


W ramach programu HCV Akcja Identyfikacja w 2020 roku w wybranych placówkach postpenitencjarnych w Polsce odbędą się zajęcia dotyczące HCV prowadzone przez profesjonalnych doradców.

Wyświetlany będzie specjalnie przygotowany film skierowany do byłych osadzonych, w którym wystąpi Dariusz Jeż – osoba znająca z własnego doświadczenia warunki higieniczne panujące w polskich zakładach karnych.

Wykładom towarzyszyć będą bezpłatne testy na HCV wykonywane przez zespół Społecznego Komitetu ds. AIDS.

Osoby, u których zostaną wykryte przeciwciała anty-HCV, a które wcześniej nie były świadome swojego statusu będą informowane o konieczności potwierdzenia zakażenia przez wykonanie testu RNA HCV oraz ewentualnego podjęcia terapii.

To ważne, bo potencjalnie bardzo groźne w skutkach zakażenie HCV można dziś skutecznie wyleczyć u większości pacjentów w czasie od 8 do 24 tygodni.

Wykłady i akcje testowania odbędą się w okresie od czerwca do października 2020 roku w placówkach zlokalizowanych na terenie całego kraju

ORGANIZATOR KAMPANII

Organizatorem i sponsorem kampanii edukacyjnej oraz akcji testowania w placówkach postpenitencjarnych jest firma Gilead Sciences Poland.

Akcja realizowana jest we współpracy ze Społecznym Komitetem ds. AIDS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

[email protected]

Źródło:
1 Prof. dr hab. Robert Flisiak „Więzienia – ostatni bastion HCV?” w „Recepta na HCV”, styczeń 2020 r.

Top