Jakie mogą być konsekwencje zdrowotne nieleczonego zakażenia HCV

przestrzega prof. Krzysztof Simon, kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

Top